Myszy i szczury2017-12-22T00:14:20+01:00

Myszy i szczury

Mysz domowa (Mus musculus) i szczur (Rattus) to jedne z najczęściej występujących gatunków gryzoni z rodziny myszowatych. Należą do gatunków synantropijnych, czyli przystosowanych do życia w środowisku przekształconym przez człowieka.

Myszy żyją w zhierarchizowanych koloniach oraz prowadzą nocny tryb życia. Trudne warunki środowiska nie stanowią dla nich przeszkód. Mogą być nosicielami chorób oraz powodować straty w miejscach składowania żywności i zbóż.

Do najbardziej rozpowszechnionych szczurów, występujących również w Polsce, należą szczur śniady (Rattus rattus) oraz szczur wędrowny (Rattus norvegicus).

Szczury te są wszystkożerne, z dużym udziałem pokarmu zwierzęcego. Aktywne całą dobę, najbardziej w nocy.

Zarówno szczur wędrowny, jak i szczur śniady boją się człowieka i są mało agresywne. Gdy widzą człowieka uciekają, a kiedy nie mają dokąd – bronią się atakując i rzucając się na człowieka. Zasiedlają strychy, magazyny ze zbożem, hale targowe oraz wszelkiego rodzaju zabudowania gospodarcze.

Z punktu widzenia człowieka szczury są gatunkiem bardzo szkodliwym. Wyrządzają szkody gospodarcze (niszczą żywność, przegryzają instalacje elektryczne i inne, niszczą meble). Bywają nosicielami wielu chorób, w tym wścieklizny.

Aby skutecznie zwalczyć gryzonie, stosuj:

Proponowane produkty

  • Zastosowanie Trutka na myszy i szczury w postaci granulatu o wysokim poziomie skuteczności. Preparat zawiera BITREX – gorzką substancję zapobiegającą przypadkowemu spożyciu przez ludzi i zwierzęta domowe. Produkt posiada właściwości mumifikujące, które powstrzymują proces rozkładu gryzoni. Preparat jest wygodny w użyciu, a dzięki zastosowaniu folii barierowej gwarantuje jego dłuższą świeżość. Do stosowania w pomieszczeniach.
  • Zastosowanie Trutka na myszy i szczury w postaci granulatu o wysokim poziomie skuteczności. Preparat zawiera BITREX – gorzką substancję zapobiegającą przypadkowemu spożyciu przez ludzi i zwierzęta domowe. Produkt posiada właściwości mumifikujące, które powstrzymują proces rozkładu gryzoni. Preparat jest wygodny w użyciu, a dzięki zastosowaniu folii barierowej gwarantuje jego dłuższą świeżość. Do stosowania w pomieszczeniach.
  • Zastosowanie Miękka trutka na myszy i szczury do stosowania w pomieszczeniach. Produkt umieszczony w saszetkach łatwych do przegryzienia przez szczury i myszy. Preparat zawiera BITREX – gorzką substancję zapobiegającą przypadkowemu spożyciu przez ludzi i zwierzęta domowe. Trutka posiada właściwości mumifikujące, które powstrzymują proces rozkładu gryzoni. Produkt jest wygodny w użyciu, a dzięki zastosowaniu folii barierowej gwarantuje jego dłuższą świeżość. Do stosowania w pomieszczeniach. W opakowaniu znajduje się jednorazowa rękawiczka.